Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de branche

NIEUWS

Uitgelicht

Onderwerpen

Nieuws week 1

2 januari 2020

Schade jaarwisseling geschat op 15 miljoen euro

Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat de schade tijdens de jaarwisseling voor particulieren aan woningen en auto’s zal uitkomen op ongeveer 15 miljoen euro. Het bedrag zal naar verwachting nog verder oplopen door branden bij zakelijke opstal. Daarvan is de schade-omvang op dit moment nog niet bekend.

“Er zijn tijdens de jaarwisseling helaas ook een aantal grote branden geweest, bijvoorbeeld een bedrijfsbrand in Zoetermeer, een molen in Bovenkarspel en een oud schoolpand in IJsselstein”, vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. “Het is echter nog te vroeg om van dit soort branden een raming van de schade te geven.” Ook letsel door vuurwerk is niet meegenomen in de schatting. Hulpverleners van Stichting Salvage, die namens verzekeraars eerste hulp bij brand verlenen, zagen deze jaarwisseling iets meer vuurwerk gerelateerde branden dan tijdens de jaarwisseling van 2018/2019.

Gemiddelde jaarwisseling
Volgens Weurding is er sprake van een gemiddelde jaarwisseling. “We hebben geen indicaties dat er bijzonder meer schade is dan gebruikelijk, maar wij beperken ons natuurlijk tot materiële schade. Ik betreur het dat er ook deze jaarwisseling weer veel gewonden zijn gevallen. Ik blijf het ook zorgwerkend vinden dat het aantal incidenten jegens hulpverleners weer is toegenomen.”

Illegaal vuurwerk
Verzekeraars weten uit ervaring dat de meeste schade wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk en vandalisme. “Dat heeft weinig met particulier vuurwerk te maken”, aldus Weurding. Of er een verbod moet komen op particulier vuurwerk vindt het Verbond van Verzekeraars dan ook een politiek besluit. “Wij willen dat Oud en Nieuw weer een veilig feest wordt,” stelt Weurding. “We moeten opnieuw kijken wat we eigenlijk nog veilig vuurwerk vinden en het aanpakken van illegaal vuurwerk moet topprioriteit blijven.”
De schatting beperkt zich tot particuliere schade aan verzekerde woningen en auto’s. Het is niet mogelijk om op regionaal niveau, zoals per gemeente of provincie, een schatting te doen.

Bron: beveiliging.nl


2 januari 2020

Veel aangehouden verdachten jaarwisseling minderjarig

De jaarwisseling 2019 – 2020 is in Utrecht en in Vianen niet bepaald rustig verlopen. De ME moest worden ingezet om de openbare orde te handhaven en er waren tientallen autobranden. Opvallend dit jaar was het grote aantal minderjarige verdachten.

De politie leverde op nieuwjaarsdag 37 verdachten aan bij ZSM, waar politie, Slachtofferhulp, Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en OM samenwerken om deze zaken af te doen. Naast de reguliere zaken die elke dag binnen komen, werden de feiten die te maken hebben met de jaarwisseling apart behandeld. Dit met het oog op de strafverzwarende omstandigheden. Hierbij gaat het om vuurwerk, geweld, vernieling, mishandeling, (poging) brandstichting en belediging of bedreiging van werknemers met een publieke taak. In totaal konden acht zaken direct worden afgedaan. Er waren nog geen zaken die in aanmerking komen voor de snelrechtzitting van woensdag 8 januari.

Geweld tegen personen
De 37 zaken betreffen vijf maal geweld tegen personen, tien maal geweld tegen personen in een publieke functie, en 22 zaken van geweld tegen goederen. De zaken waarin woensdag een beslissing is genomen betreffen bedreigingen en beledigingen van agenten, vernielingen en openlijk geweld tegen goederen. De verdachten in deze zaken moeten naar Halt, naar aan taakstrafzitting of moeten een boete betalen.
Van de tien zaken van geweld, bedreiging of belediging van werknemers met een publieke taak, zoals brandweermannen en politieagenten, zijn er drie afgedaan waaronder één sepot. De overige zaken zijn nog in behandeling of in onderzoek bij de politie. In deze gevallen is het nodig om bijvoorbeeld getuigen te horen, beelden op te vragen of forensisch onderzoek te doen.
De twee verdachten die eerder deze week zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de autobranden in Kanaleneiland, worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Bron: beveiligingnieuws.nl


2 januari 2020

Terrorisme-experts waarschuwen alert te blijven

Op 9 december werd het dreigingsniveau voor terrorisme verlaagd van ‘substantieel’ naar ‘aanzienlijk’. Volgens terrorisme-experts Beatrice de Graaf en Jelle van Buuren mag dat echter niet, zoals tien jaar geleden, een reden zijn om activiteiten van politie en inlichtingendiensten weg te bezuinigen. Tegenover de NOS verklaren zij waarom niet.

Even heeft Nederland in 2019 het hoogste dreigingsniveau ‘kritiek’ meegemaakt. Dat was op 18 maart toen de politie op zoek was naar Gökmen Tanis, die die dag willekeurige mensen in een Utrechtse tram had neergeschoten. Nadat de terrorist gepakt was, werd het dreigingsniveau weer ‘substantieel’ en op 9 december besloot de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het te verlagen naar ‘aanzienlijk’. Tien jaar geleden werd het dreigingsniveau ook verlaagd en dat leidde toen tot forse bezuinigingen op de inlichtingendiensten, speciale afdelingen van de politie en programma’s tegen radicalisering. Volgens De Graaf en Van Buuren was dat toen al onverstandig, maar nu zouden de gevolgen nog veel erger kunnen zijn, omdat de situatie heel anders is dan tien jaar geleden.

Achterstand
Als de dreiging weer toeneemt heeft de overheid volgens hoogleraar en terrorisme-onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht Beatrice de Graaf direct een achterstand, omdat weer mensen opgeleid moeten worden. Dat was volgens Jelle van Buuren, terrorismeonderzoeker van de Universiteit Leiden, te zien bij de AIVD. Die was aan het begin van het decennium flink afgeslankt wat tot problemen leidde, toen het terrorisme in Europa ineens een enorme opmars doormaakte. Hij noemt de aanslagen in Parijs (2015), Brussel (2016), Nice (2016), Berlijn (2016), Manchester (2017) en Barcelona (2017) als voorbeeld. Die aanslagen waren volgens Buuren het rechtstreekse gevolg van de invloed van IS. Die organisatie is nu weliswaar praktisch verdwenen, maar er kunnen zo weer nieuwe leiders opstaan, die eenlingen en kleine groepen motiveren om een terroristische aanslag te plegen.

Aanslagen in Nederland
Het afgelopen decennium zijn er verschillende incidenten geweest die als terroristische daad zijn bestempeld. In 2011 schoot Tristan van der Vlist in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn zes willekeurige mensen dood. In 2016 gooiden vier mannen molotovcocktails naar een moskee in Enschede. In 2018 stak Malek F. in Den Haag verschillende mensen neer. Datzelfde jaar deed Jawed S. dat op het Centraal Station van Amsterdam en in 2019 was de aanslag in de Utrechtse tram. Dat er nog geen grote aanslagen zijn geweest, zoals in Brussel, Londen en Parijs, is volgens De Graaf en Van Buuren onder andere te danken aan de goede inlichtingenpositie van de AIVD en de politie. Ook de lokale aanpak is van groot belang, waarbij de overheid continu in gesprek is met allerlei organisaties die kunnen weten welke personen mogelijk een dreiging vormen. Een Arnhemse terreurcel, die in september 2018 werd opgerold, kon zo al in een vroeg stadium worden geïnfiltreerd, waarmee mogelijk een aanslag op een groot evenement is voorkomen.

Vertrouwen
De Graaf ontdekte ook dat veel mensen met terroristische plannen na tips van hun eigen familie of vrienden zijn opgepakt. Ze zien hun dierbare liever in de gevangenis dan in een mortuarium. Het vertrouwen in de autoriteiten en sociale controle speelt daarbij een belangrijke rol, aldus de hoogleraar. De experts benadrukken dat de dreiging niet alleen vanuit de islamistische hoek komt. Zij herinneren aan Anders Breivik die vanuit extreem rechtse ideologie een bloedbad aanrichtte en de aanslagen op de moskeeën in Nieuw-Zeeland waarbij 51 doden vielen. In Nederland worden extreemrechtse groepen aanzienlijk minder als dreiging beschouwd. Eenlingen, ofwel lone wolfs, worden wel als een gevaar gezien. Van Buuren waarschuwt dat een aanslag door iemand met psychiatrische aandoeningen en een overtuiging heel moeilijk zijn te voorkomen. “Dit soort personen voldoet misschien nu nog niet aan onze klassieke ideeën over een terrorist, maar er zou weleens meer geweld uit kunnen gaan voortkomen dan we tot nu toe hebben gezien.”

Bron: beveiliging.nl

Beveiliging, Beveiligingsnieuws, Nieuws, NVG
Menu