<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1154569127932079&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

NIEUWS WEEK 24

BLIJF WEKELIJKS OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE BEVEILIGINGSNIEUWS!


13 juni 2019

Eerste 'geldmaat' onthuld in Soest

Met de onthulling van de eerste zogenoemde geldmaat is het startschot gegeven voor een efficiënter, bankonafhankelijk netwerk van geldautomaten. Geleidelijk zullen alle geldautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank door de opvallende gele automaten worden vervangen.

De eerste Geldmaat hangt in Winkelcentrum Overhees in Soest. Dit is het startschot voor de overdracht van de geldautomaten van de drie grote banken aan Geldmaat, de organisatie die verantwoordelijk is voor de contantgeldvoorziening in Nederland. De geldmaten zijn herkenbaar aan de gele kleur en het logo, en worden in 2019 en 2020 geleidelijk zichtbaar in het Nederlandse straatbeeld.

Evenwichtige spreiding
De vernieuwde geldautomaten blijven in de meeste gevallen op dezelfde plaats staan. Soms wordt een automaat verplaatst. Het ‘ontdubbelen’ van geldautomaten gebeurt voornamelijk in drukke dorps- en stadscentra, waar vaak meerdere geldautomaten op korte afstand van elkaar staan. Dit opnieuw inrichten van het geldautomatennetwerk zorgt voor een evenwichtige spreiding. Hierbij houdt Geldmaat rekening met de criteria zoals die nu ook al gelden, zoals het aantal transacties, piekmomenten en de omgeving (bijvoorbeeld een winkelgebied of een uitgaanscentrum). Daarnaast blijft het uitgangspunt dat in dunbevolkte gebieden binnen een straal van vijf kilometer een geldautomaat beschikbaar is. Geldmaat plaatst ook geldmaten op nieuwe locaties.

Samenwerking
In de afgelopen jaren hebben Geldmaat en de drie banken samen met maatschappelijke belangenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, de Oogvereniging en ouderenbonden, gewerkt aan een visie op het bereikbaar en beschikbaar houden van contant geld in Nederland.
Erik Kwakkel, CEO van Geldmaat: “Ik ben blij dat we de eerste geldmaat in gebruik kunnen nemen. Onze organisatie zorgt ervoor dat contant geld beschikbaar blijft, nu en in de toekomst. We vinden het ook belangrijk dat iedereen zelfstandig gebruik kan maken van onze automaten. Daarom blijven we in overleg met consumenten via de belangengroepen. De geldautomaten van Geldmaat zijn er voor iedereen.

Bankonafhankelijk
Op 5 november vorig jaar maakten ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldmaat bekend samen te werken aan een bankonafhankelijk geldautomatennetwerk om contant geld in Nederland beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en veilig te houden. De drie banken starten vandaag met het stapsgewijs overdragen van hun automaten aan Geldmaat. Geldmaat, het voormalige Geldservice Nederland, beheert en onderhoudt al sinds 2011 de geldautomaten van de banken.

Bron: beveiliging.nl

13 juni 2019

NEN-norm voor symbolen veiligheidsvoorzieningen herzien

Bron: beveiliging.nl

11 juni 2019

Ankie Broekers-Knol benoemd tot staatssecretaris Justitie en Veiligheid

Onderwerpen: Nieuws, beveiliging, NVG, beveiligingsnieuws