Certificaten & Kwaliteiten

Als beveiligingsorganisatie stellen wij het belang van de kwaliteit van onze dienstverlening altijd voorop,
nemen wij u als klant serieus en zetten ons in om u van de beste kwaliteit te voorzien.

Certificaten & Kwaliteiten

WEL ZO VEILIG

ISO-normen en het Keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche helpen de bedrijfsvoering te verbeteren, onderscheidend te zijn ten opzichte van concurrenten of voordeel te behalen bij een tender of Europese aanbesteding.  NVG heeft de keuze gemaakt een aantal ISO-normen en het Keurmerk niet alleen vanuit een klantvraag te implementeren, maar ook vanuit een interne overweging. Wij hebben bewust de keus gemaakt om kwaliteitsnormen een rol te laten spelen binnen onze organisatie. Hierdoor is er meer vertrouwen binnen de organisatie, meer structuur, een efficiënte manier van werken, betrokkenheid van het personeel bij de organisatie  en daardoor onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie.  

ISO 27001/AVG 

NEN-ISO-27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. De norm is een onderdeel van de ISO 27000 serie. De normen uit deze serie helpen bij het beveiligen van onder andere financiële informatie, werknemersgegevens en informatie die aan derden wordt toevertrouwd. In de ISO 27001 norm staat beschreven hoe informatie procesmatig beveiligd kan worden. Ook stelt de norm eisen voor het vaststellen, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Management Systeem. In het geval van deze norm heet dat systeem ISMS (Information Security Management System). Hieronder valt onder andere het periodiek uitvoeren van een risicoanalyse waarmee risico’s rondom de informatiebeveiliging worden weggenomen.
Met deze norm tonen wij aan serieus om te gaan met informatiebeveiliging van alle stakeholders.

NVG is lid van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Als lid worden wij volop geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en kunnen actief meepraten over de voor onze organisatie belangrijke onderwerpen.

ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen.Kwaliteitsmanagement ziet u terug in alle onderdelen van onze organisatie en zorgt ervoor dat wij voldoen aan de behoeften, eisen en wensen van al onze klanten en andere stakeholders. NEN-EN-ISO-9001 helpt NVG om haar bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren.

NEN-EN-ISO 14001:2015 is de internationale standaard voor milieumanagementsystemen. Een milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een milieubeleid te ontwikkelen voor een organisatie en de uitvoering hiervan te borgen om zodoende te voldoen aan wettelijke en andere eisen (bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit, Wet Bescherming Oppervlaktewater). In de ISO 14001 norm staat beschreven hoe wij procesmatig milieu risico’s kunnen beheersen en indien mogelijk voorkomen. De norm helpt NVG om haar milieudoelstellingen te realiseren.

Het keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche is een kwalitatief goed en geloofwaardig keurmerk. De onafhankelijkheid en onpartijdig goed geregeld.
Een bedrijf met een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche wordt vaak – eens per jaar – en stevig gecontroleerd. De controle doet de Nederlandse Veiligheidsbranche niet zelf. Dat doet een gespecialiseerde en onafhankelijke organisatie: een certificerende instelling met deskundige auditoren. Dit is nodig omdat het keurmerk belangrijke waarborgen en garanties symboliseren voor onze opdrachtgevers.
Jaarlijks wordt gekeken of een keurmerkhouder zich houdt aan de wet, financieel solide en betrouwbaar is en de landelijke cao naleeft. Dit zijn slechts een aantal waarborgen van het keurmerk waarbij het goed functioneren van de beveiligingsorganisatie in de praktijk centraal.
Het keurmerk helpt ons continu te monitoren of de dienstverlening geleverd wordt die wij hebben beloofd.

NVG is een erkend leerbedrijf. De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv). Erkende leerbedrijven – zowel bedrijven als zzp’ers – zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden leveren wij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.

Menu