Het verkeer van goederen en personen onder controle

HAVENBEVEILIGING

Een havenfaciliteit is een kloppend logistiek hart. Dat maakt havenbeveiliging complex en veelomvattend. De Havenbeveiligingswet en de ISPS-code stellen stevige eisen aan procedures, processen en personeel. NVG stelt het Veiligheidshandboek op en levert hooggekwalificeerd, ISPS-gecertificeerd personeel voor toegangscontrole, visitatie en surveillance.

Hoe wij het verschil maken?

ERVARING

Een veiligheidshandboek opstellen vraagt aandacht en kennis van zaken. Onze beveiligingsexperts hebben hier ruime ervaring mee.

Certificaten

Al onze havenbeveiligers zijn ISPS- en VCA-gecertificeerd. Ze zijn grondig ingewijd in alle wet- en regelgeving rond havens en scheepvaart.

Flexibel

Opschalen naar een hoger veiligheidsniveau? Door onze lokale benadering zijn havenbeveiligers van NVG snel ter plaatse.

Als havenfaciliteit kun je gebonden zijn aan de ISPS-code: de International Ship and Port facility Security code. Dit is het geval als er vrachtschepen aanmeren met een gewicht vanaf 500 ton bruto, die varen op internationale zeeroutes. Als er internationale passagiersschepen en/of mobiele boorplatforms aanmeren, is de ISPS-code ook van kracht.

De ISPS-code stelt specifieke eisen aan de beveiliging van de ‘port facility’. Een veiligheidshandboek is verplicht, net als het regelmatig houden van ISPS-oefeningen. Ook aan het beveiligingspersoneel worden hoge eisen gesteld. Beveiligers moeten ISPS-gecertificeerd zijn. Dit betekent dat zij specifieke kennis moeten hebben van de wet- en regelgeving in havens en in de internationale scheepvaart.

Al onze havenbeveiligers hebben dit ISPS-certificaat op zak. Daarmee zijn ze toegerust om het veiligheidsniveau in jouw havenfaciliteit te waarborgen. Tot hun kerntaken behoren het uitvoeren van toegangscontrole, het controleren van legitimatiebewijzen, visitatie en surveillance. Ook zijn zij stevig getraind op het herkennen van gevaarlijke stoffen, wapens en explosieven en het ingrijpen op dreigende situaties.

Vraagt een calamiteit om opschaling van het beveiligingsniveau? In dat geval is NVG dag en nacht in staat om je per direct extra ISPS-gecertificeerde havenbeveiligers te leveren. NVG is een landelijk werkende organisatie met personeel in alle regio’s. Zeker bij de beveiliging van havens zorgen we dat we mensen in de regio paraat hebben staan. Bij opschaling kunnen zij conform de afspraken van jouw ‘waakvlam’-overeenkomst snel ter plaatse zijn.

NVG heeft daarnaast ruime ervaring met het opstellen van veiligheidshandboeken. Daarin staan de organisatorische, bouwkundige en elektronische veiligheidsmaatregelen, die nodig zijn om aan de ISPS-code te voldoen. Onze PFSO (Port Facility Security Officer) kent de code van binnen en buiten en vertaalt deze naar een veiligheidshandboek, specifiek voor jouw faciliteit.

Uw contactpersoon

Hans Vermaas

DIRECTEUR NVG

Bekijk wat we nog meer voor je kunnen betekenen: