Compliant zijn aan de Europese regels voor havenbeveiliging

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE (ISPS)

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft in 2002 een internationale standaard ontwikkeld voor een betere beveiliging van zeeschepen en havenfaciliteiten: de ISPS-code (International Ship and Port facility Security code). De beveiligingsmaatregelen zijn overgenomen in een Europese verordening, die medio 2004 in werking is getreden.

De ISPS-code geldt voor alle terminals (‘port facilities’) waar ISPS-plichtige schepen aanmeren:

 • vrachtschepen vanaf 500 ton bruto tonnage, die varen op internationale zeeroutes
 • passagiersschepen, die varen op internationale zeeroutes
 • mobiele boorplatforms

De ISPS-Code hanteert drie veiligheidsniveaus, zogeheten ‘security levels’. Bij een verhoogd risico op een incident gaat het veiligheidsniveau omhoog en moeten extra beveiligingsmaatregelen worden genomen.

 • Security Level 1: de normale situatie, met een aantal standaard beveiligingsmaatregelen
 • Security Level 2: er is een verhoogd risico op een incident. Strengere beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd
 • Security Level 3: een incident is waarschijnlijk. Zeer strenge beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd

Wat NVG kan betekenen

Port Facility Security Officer

Met NVG haal je ISPS-expertise in huis. Onze Port Facility Security Officer (PFSO) is jouw partner in het optimaal en compliant beveiligen van je havenfaciliteit. Hij ondersteunt bij het opstellen van risicoanalyses en het verplichte havenbeveiligingsplan. Hij draagt zorg voor borging van het plan in de praktijk. Hij voert audits uit en organiseert met regelmaat ISPS-oefeningen.

Port Facility Security Plan

In het havenbeveiligingsplan (Port Facility Security Plan, of PFSP) legt de PFSO samen met jou als opdrachtgever vast hoe de terminal wordt beveiligd. Ook het opstellen van implementatieplannen voor Havenbeveiliging en Terminalbeveiliging hoort daarbij. Werkzaamheden die daarbij horen zijn:

  • Inventarisatie van bestaande ISPS Havenbeveiliging en Terminalbeveiliging
  • Begeleiden, aanpassen en verbeteren van ISPS-beveiligingsmaatregelen voor Havenbeveiliging en Terminalbeveiliging
  • Updaten van het Port Facility Security Plan (PFSP)
  • Schrijven, (mede) uitvoeren en/of begeleiden van verplichte ISPS-oefeningen

ISPS Oefeningen

Volgens het havenbeveiligingsplan houdt de PFSO eenmaal per kwartaal een eenvoudige oefening, een zogenaamde ‘drill’. Een keer per jaar is een uitgebreide oefening (‘exercise’) verplicht, waaraan ook een of meer externe partijen deelnemen. De praktijkoefeningen brengen eventuele zwakke punten in de beveiliging aan het licht, zodat deze kunnen worden aangepakt.

De deelnemers oefenen aan de hand van reële (dreigings)scenario’s op diverse onderdelen van het havenbeveiligingsplan. Alle drie de veiligheidsniveaus komen aan bod. De training is niet alleen bedoeld voor onze beveiligers op jouw locatie. Ook de receptionisten en andere medewerkers op risicovolle posities worden met deze oefeningen extra getraind.

Opschaling van het veiligheidsniveau

Wanneer het veiligheidsniveau wordt opgeschaald, heb je direct extra hooggekwalificeerde beveiligers nodig. NVG is in staat deze direct te leveren. Omdat wij een landelijk werkende organisatie zijn met ISPS-gecertificeerd personeel in alle havenregio’s, kunnen onze mensen bij een opschaling snel ter plaatse zijn. Iedereen roept het – maar wij doen het ook. Dag en nacht, zeven dagen per week.

Uw contactpersoon

Hans Vermaas

DIRECTEUR NVG

Bekijk wat we nog meer voor je kunnen betekenen:

Menu