Incidenten voorkomen door proactief beveiligen

PREDICTIVE PROFILING

Predictive Profiling is een beveiligingsmethodiek, ontwikkeld in Israël. Het is een methode om verdachte personen te identificeren, puur door te focussen op de manier waarop mensen zich gedragen. Uitgangspunt is de vraag: wat zou een terrorist of een crimineel doen? Zodra dat gedrag wordt waargenomen, kan de beveiliger ingrijpen nog voordat er iets is gebeurd. Predictive Profiling (of proactief beveiligen) is een vast onderdeel van ons beveiligingswerk.

Hoe wij het verschil maken?

Effectief

Predictive Profiling is in de loop der jaren een zeer effectieve vorm van beveiligen gebleken. Ernstige incidenten zijn ermee voorkomen.

Overal toepasbaar

Predictive Profiling is toe te passen in de luchtvaart, de zeevaart, in militaire operaties, in winkelcentra: overal waar mensen komen.

Klantvriendelijk

Proactieve beveiliging vindt vrijwel onzichtbaar plaats en raakt ‘gewone’ mensen niet. De gastvrije sfeer blijft intact.

Of het nu gaat om een tasjesdief, een bankovervaller of een terrorist: iemand die iets kwaads in de zin heeft, gedraagt zich altijd volgens een vast patroon. Bij Predictive Profiling gaat het erom die gedragingen te herkennen. Daarbij ligt de focus nadrukkelijk níet op zaken als etniciteit of huidskleur. Het gedrag is leidend bij deze methodiek.

Vervolgens is het natuurlijk zaak om snel en adequaat te handelen. Een persoon die van plan is om straks een roofoverval te plegen of een explosief achter te laten, moet worden onderbroken. Het is daarbij niet meteen nodig om in vol ornaat uit te rukken. De persoon aanspreken en een vraag stellen is voldoende. Hij is uit zijn routine gehaald, zijn plan is verijdeld.

Predictive profiling schrikt criminelen en terroristen af, zonder dat dit ten koste gaat van de klantgerichte sfeer. Jouw goedwillende klanten, gasten en medewerkers zullen nog steeds een warm gevoel van welkom ervaren. Zij merken niets van de scherpe blik van de beveiliger, omdat zij goede intenties hebben. Dat maakt proactieve beveiliging geschikt voor alle soorten omgevingen.

Techniek kan bij Predictive Profiling een belangrijke ondersteunende rol spelen. Maar het zijn altijd de beveiligers die interpreteren wat ze zien. Bij NVG leiden we al onze mensen op tot security profilers. Ook na afronding van de opleiding houden we onze beveiligers scherp. Dat doen we door middel van Red Teaming: een creatieve methode waarbij we in de geest van criminelen en terroristen kruipen.

Uw contactpersoon

Hans Vermaas

DIRECTEUR NVG

Bekijk wat we nog meer voor je kunnen betekenen:

Menu