fbpx

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de branche

NIEUWS

Uitgelicht

Onderwerpen

Nieuws week 3

15 januari 2020

Meer misdrijven in 2019, daders steeds jonger

Aan de jarenlange daling van het aantal misdrijven is een einde gekomen, zo blijkt uit de donderdag gepresenteerde jaarcijfers van de Nationale Politie. Vorig jaar werden ruim 800.000 misdrijven geregistreerd, een stijging met 4 procent in vergelijking met 2018. Wat opvalt is het groeiend aandeel jonge daders.

Uit de cijfers van de politie blijkt ook dat er fors meer meldingen van overlast zijn gedaan. Ook het aantal fraudegevallen nam in 2019 aanzienlijk toe. Korpschef Erik Akerboom wil dat de politie meer preventief dan repressief gaat optreden. “De deelname van jongeren aan criminele activiteiten is zorgelijk en dat gaan we het komende jaar in de gaten houden. Snel geld verdienen door bijvoorbeeld via online handelsplaatsen spullen aan te bieden en zogenaamd te verkopen, kan een eerste stap zijn op weg naar een criminele loopbaan. Of neem de kinderen die betrokken waren bij de rellen in Duindorp in de aanloop naar de jaarwisseling; de jongste verdachte is 9! Dat moeten we gezamenlijk aanpakken en vraagt een inspanning van bijvoorbeeld ouders, scholen, gemeenten én politie samen.”

Crime change
Aan de hand van het beeld over 2019 constateert de korpschef dat Nederland te maken heeft met een ‘crime change’. Overlast door zwervers en personen met verward gedrag blijft toenemen. Dat legt druk op de politiecapaciteit omdat de politie hier vaak als eerste bij wordt geroepen. Akerboom: “Dat is eigenlijk het werk voor anderen. Ik wil weer terug de wijk in, maar dat staat onder druk door de krapte.”
In 2010 werden 1.150.000 misdrijven geregistreerd. Dat daalde geleidelijk over de jaren naar 770.000 in 2018. In de tweede helft van dat jaar begonnen de cijfers weer te stijgen. Oorzaken daarvan kunnen zijn een toename van criminaliteit, aanpassing van de registratiemethode, het gestegen aantal internetaangiften en de toename van fraudemisdrijven, aldus de politie.

Online handel
In vergelijking met 2018 werden er vorig jaar 20.000 meer fraudegevallen genoteerd. Het betreft fraude waarbij burgers en/of bedrijven het slachtoffer van zijn. De fraude met handel via internet nam met 31 procent toe, fraude met betaalproducten (zoals bankrekeningfraude of het verkrijgen van rekeningnummers via phishing of skimming) steeg zelfs met 67 procent en identiteitsfraude kende een toename van 19 procent. De forse stijging van het aantal internetaangiften van online fraude leidde in het algemeen tot een toename van het doen van aangifte via internet. Er werden in 2019 1830 meer aangiften gedaan van een cybercrimedelict (zoals hacken, malware, ransomware en virussen) dan het jaar daarvoor. Dat is een stijging van 64 procent.

Overlast
Het aantal overlastincidenten is in de afgelopen 7 jaar met bijna een derde (31 procent) toegenomen. In 2012 waren er 279.839 incidenten, zeven jaar later staat de teller op 366.602. Het aantal voorvallen in verband met alcohol en drugs nam in dezelfde periode met 102 procent toe, van 19.847 naar 40.074. Het aantal overlastincidenten door verwarde of overspannen personen steeg de afgelopen jaren met 123 procent (44.600 in 2012, 99.622 in 2019). Uit de cijfers blijkt verder dat in de afgelopen drie jaar in de zomermaanden de meeste overlast is gemeld.

Jeugdige daders
De politie ziet dat meer jongeren delicten plegen. Vooral bij online fraude neemt het aantal verdachten onder de 18 jaar flink toe. In 2016 was het aandeel nog 12 procent. Dat steeg naar 16 procent in 2019. Het percentage liep de laatste drie maanden op naar 20 en in de laatste maand zelfs naar 29. Jongeren lijken vanachter de computer of met de smartphone in de hand vaker dan voorheen criminele activiteiten te ontplooien. Fraude plegen via Marktplaats of hun bankrekening beschikbaar stellen als katvangers voor witwassen, is eenvoudiger en loont meer dan bijvoorbeeld een inbraak plegen.

Steekincidenten
Een nieuwe ontwikkeling is het aantal ernstige incidenten met steekwapens waarbij de laatste tijd jongeren betrokken waren. Of het hier gaat om een serie incidenten of dat het te maken heeft met een cultuurverandering onder jongeren waarin wapenbezit toeneemt, is lastig te zeggen. Met name vanuit Amsterdam en Rotterdam komen signalen dat jeugdigen vaker messen bij zich dragen.

Bron: beveiligingsnieuws.nl


8 januari 2020

Mensen met ‘verward gedrag’ nog vaak in politiecel

Bedrijven willen meer hulp van overheid tegen cybercrime
17 JANUARI 2020 REDACTIE EEN REACTIE PLAATSEN
Banken en telecombedrijven behoren tot de ‘vitale sector’ en krijgen daarom ondersteuning van het Nationaal Cyber Security Center. Veel andere vitale bedrijven, waaronder ziekenhuizen, krijgen deze ondersteuning niet. Dat kan zo niet langer, vinden zij.

De kwestie kwam recent weer aan de orde, na de gebleken kwetsbaarheid van Citrix-servers. Enkele honderden grote bedrijven en instellingen gebruiken deze apparatuur, waarmee medewerkers van huis uit ‘veilig’ kunnen inloggen op het bedrijfsnetwerk. De kwetsbaarheid was in december al bekend, maar werd pas een week geleden in de openbaarheid gebracht. Banken en telecombedrijven werden in december door het NCSC gewaarschuwd en konden tijdig maatregelen treffen. Voor het Medisch Centrum Leeuwarden en de gemeente Zutphen kwam de informatie te laat. Het ziekenhuis had volgens het FD wel tijdig informatie ontvangen van Z-Cert, een vrijwillig samenwerkingsverband dat ziekenhuizen en ggz-instellingen van informatie over cyberveiligheid voorziet. Maar de Citrix-server werd pas buiten werking gesteld toen het te laat was.

Kwalijk
Wie zijn Citrix-server pas na het afgelopen weekend heeft uitgeschakeld is volgens Frank Groenenwegen van Fox-IT zeer waarschijnlijk gehackt, ook al hoeft dat nog niet merkbaar te zijn. Veel bedrijven nemen het de overheid kwalijk dat het NCSC hen niet tijdig gewaarschuwd heeft. Dus voordat de kwetsbaarheid van Citrix-servers algemeen bekend werd en hackers wereldwijd in de aanval konden gaan. Beveiligingsspecialist Frank Breedijk van Schuberg Philis vertelt in het FD dat verschillende van zijn collega’s vrijwillig een inventarisatie hadden gemaakt van Citrix-gebruikers, die naar het NCSC was gestuurd. De overheidsinstelling waarschuwde vervolgens alleen de bedrijven die tot de zogenoemde vitale sector behoren. Zij zou de wet overtreden als zij ook de andere bedrijven op de lijst had geïnformeerd. Breedijk vindt dat onaanvaardbaar en is daarom maar gestart met de opzet van een eigen meldpunt, van waaruit kwetsbare bedrijven gewaarschuwd kunnen worden.

Selectief
Ook VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat bij de overheid bekende cyberdreigingen breder gedeeld moeten worden. Het NCSC beschouwt dat echter niet als haar taak. Niet dit onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar de politiek bepaalt wie tot de vitale sector behoort. En de politiek is wat dat betreft erg selectief. Dat is niet zonder reden. Hoe breder kritische informatie wordt verspreid, hoe groter de kans is dat deze ook de verkeerde personen bereikt. Hackers zouden dan al hun slag kunnen slaan, voordat bijvoorbeeld banken en energiebedrijven hun beveiligingsmaatregelen gereed hebben. Het NCSC geeft wel heel veel informatie op zijn website. De meeste bedrijven hebben echter weinig aandacht voor cybersecurity en geven bijvoorbeeld weinig prioriteit aan het updaten van software of het treffen van maatregelen tegen nieuwe dreigingen. Daarom wordt de put vaak pas gedempt nadat het kalf verdronken is.


15 januari 2020

Meeste verzekeraars betalen losgeld bij claim ransomware

Velen raden het af om losgeld te betalen na een aanval met ransomware. Daarmee wordt deze vorm van criminaliteit tenslotte in stand gehouden. Verzekeraars hebben daar volgens NU.nl echter weinig boodschap aan. Als het losgeld lager is dan de herstelkosten, wordt dat vergoed aan de cliënt.

Steeds meer bedrijven sluiten een verzekering af voor cyberincidenten. Daarmee wordt in ieder geval directe schade vergoed, na een aanval met bijvoorbeeld ransomware. Bij zo’n aanval wordt alle data versleuteld en vernietigd als niet tijdig het losgeld wordt betaald. Een dergelijk financieel risico is bij de meeste grote verzekeraars af te dekken. Als het nodig is wordt het losgeld vergoed als de verzekering is afgesloten bij Centraal Beheer, Avéro Achmea, Interpolis, Allianz, Hiscox, AIG of Nationale-Nederlanden. Bij Allianz, Hiscox, AIG en Nationale Nederlanden gebeurt dat overigens alleen als een andere hersteloptie niet mogelijk is. De meeste verzekeraars geven de voorkeur aan herstel, ook als dat duurder is dan het betalen van losgeld.

Herstelmogelijkheden
Herstel heeft om verschillende redenen de voorkeur boven het betalen van losgeld. Zolang criminelen er geld mee verdienen, zullen zij doorgaan met het aanvallen van organisaties met ransomware. En de kans is groot dat na herstel met de sleutel de criminelen controle houden over de ICT om op een later moment opnieuw toe te slaan. Als er goede en beveiligde back-ups zijn, weten de criminelen snel genoeg dat verdere aanvallen op het doelwit geen geld gaat opleveren. Verzekeraars vinden het belangrijk dat die goede herstelmogelijkheden er zijn en nemen dat dan ook vaak als voorwaarde op in de cyberpolissen. Duidelijk zijn die voorwaarden vaak niet, vindt de in verzekeringsrecht gespecialiseerde advocaat Nynke Brouwer. Tegenover NU.nl verklaart zij dat verzekeraars vaak open normen hanteren zonder concrete eisen te stellen. Dat maakt het voor hen meteen ook lastig om dekking te weigeren als de cliënt volgens hen onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen.

Bron: beveiligingsnieuws.nl

Beveiliging, Beveiligingsnieuws, Nieuws, NVG
Menu