fbpx

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de branche

NIEUWS

Uitgelicht

Onderwerpen

Nieuws week 6

06 februari 2020

Aantal meldingen van datalekken blijft stijgen

In 2019 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bijna 27.000 datalekmeldingen. Dat is een stijging van 29 procent ten opzichte van 2018. Sinds de invoering van de meldplicht datalekken in 2016 blijft het aantal meldingen stijgen.

De AP legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op de digitale overheid en licht om die reden de datalekmeldingen binnen de sector openbaar bestuur uit in haar jaarlijkse rapportage.
In 2019 ontving de AP 4.624 datalekmeldingen uit de sector openbaar bestuur. Dit zijn 27 procent meer meldingen dan in 2018. Het grootste aantal datalekmeldingen binnen de sector openbaar bestuur is afkomstig van gemeenten (33 procent), gevolgd door de Rijksoverheid (25 procent) en verplichte sociale verzekeringen (20 procent).

Grote impact op burgers
Centrale en lokale overheden beschikken over een grote hoeveelheid – vaak gevoelige en bijzondere – persoonsgegevens, zoals burgerservicenummers en gegevens over zorg en maatschappelijke dienstverlening. Het gaat met name om wettelijke en/of onvrijwillige verwerking van gegevens. Burgers kunnen niet terecht bij een alternatieve dienstverlener. Datalekken in deze sector kunnen daarom grote impact hebben op burgers.
Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP: “Gegevens van burgers kunnen bij de verkeerde partij terecht komen. Door een verkeerd verstuurde e-mail of foutief geadresseerde post. Het kan bijvoorbeeld gaan over de wijziging van een sociale voorziening zoals jeugdzorg, WMO of gemeentelijke schuldhulpverlening. Wanneer deze post wordt ingezien door onbevoegden kan dat grote impact hebben op de betrokken personen.”

Meer hacking, phishing of malware-incidenten
De AP ontving dit jaar een kwart (25 procent) meer meldingen naar aanleiding van hacking, phishing of malware-incidenten dan in het jaar daarvoor. Vooral grotere organisaties, die persoonsgegevens van veel mensen verwerken, lijken hier doelwit van.
Datalekken door hacking, phishing of malware leveren meestal een hoog risico op voor de mensen om wiens gegevens het gaat. Hackers kunnen met de verkregen gegevens bijvoorbeeld identiteitsfraude proberen te plegen of een abonnement op andermans naam afsluiten.
Nederland loopt binnen de EU voorop op het gebied van digitalisering en is – samen met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk – koploper waar de meeste datalekken worden gemeld.

Sancties
Door de hoge mate van digitalisering van de Nederlandse maatschappij is het risico op grote en ernstige datalekken in Nederland relatief hoog. Het vereist extra aandacht voor fundamentele vraagstukken als privacybescherming en cybersecurity.
Organisaties lijken zich onder meer door de nieuwe privacywet meer bewust te worden van de meldplicht datalekken. Maar de AP ziet door tips en klachten die zij ontvangt dat niet alle meldplichtige datalekken door organisaties worden gemeld.
In 2019 zijn 28 onderzoeken gestart bij organisaties die (mogelijk) een datalek hadden moeten melden aan de AP en/of de betrokken personen en dat niet of te laat hebben gedaan. Per geval wordt bekeken of, en zo ja, welke actie of sanctie passend is.

Bron: beveiligingsnieuws.nl


6 februari januari 2020

Tweede Kamer wil einde aan problemen in gevangenissen

Uitbraakpogingen, seksrellen, smokkel en medewerkers die worden bedreigd, bespuugd, besprongen en van de trap gegooid. Volgens medewerkers en vakbonden is dat schering en inslag in de gevangenissen, meldt De Telegraaf. Minister Dekker debatteert hier vandaag over met de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer vindt het hoog tijd dat minister Dekker van Rechtsbescherming gaat optreden tegen de excessen en veel te hoge werkdruk in de gevangenissen. “Hij kan de signalen van het personeel niet langer negeren”, zegt Kamerlid Madeleine van Toorenburg van het CDA tegenover De Telegraaf. Volgens FNV-bestuurder Yntse Koenen zijn alle problemen te wijten aan de te hoge werkdruk voor het personeel en de komst van steeds zwaardere criminelen naar de gevangenissen. Koenen: “Het leidt tot levensgevaarlijke situaties. De cipiers zijn het dan ook spuugzat en vinden dat nu de politiek aan zet is.”

Oplossingen
De VVD ziet vooral heil in technische oplossingen, zoals meer drugshonden, overdekte luchtplaatsen en gsm-paraplu’s. De bonden denken echter dat dit weinig uithaalt. ‘Een camera kan niet ingrijpen’. De PVV denkt dat de problemen zijn op te lossen als de bewaarders meer machtsmiddelen krijgen en gebruiken om de gedetineerden ‘keihard aan te pakken’. Van Toorenburg is het met de vakbonden eens dat er meer personeel moet komen. Ook de Kamerlid Michiel van Nispen van de SP denkt er zo over. “Anders is het wachten op ongelukken.” Volgens minister Dekker neemt het aantal incidenten de laatste jaren juist af. Wel erkent hij de ernst van zware incidenten en de te hoge werkdruk van het personeel. “We blijven kijken welke extra maatregelen genomen kunnen worden, zoals nieuw personeel en verlaging van de administratieve werkdruk.”


5 februari 2020

Minister overweegt preventief fouilleren met jaarwisseling

Het kabinet wil bekijken of de politie met oud en nieuw vaker preventief kan gaan fouilleren. Nu kunnen burgemeesters daar al opdracht voor geven als ze vrezen dat mensen in een bepaald gebied wapens op zak hebben. Met oud en nieuw zal het bedoeld zijn om vuurwerk op te sporen.

Het idee is afkomstig van de Tweede Kamer. Die heeft twijfels of het gaat lukken om het aangekondigde vuurwerkverbod te handhaven. Dat verbod is het gevolg van het bestoken van hulpverleners met vuurwerk tijdens de laatste jaarwisselingen. De Kamer verwacht dat veel mensen het verbod aan hun laars zullen lappen en vuurwerk gaan afsteken dat zij in de buurlanden kopen. Daarom willen het CDA, de VVD, de SGP en 50PLUS dat vaker preventief gefouilleerd kan worden. Grapperhaus is voorstander van het idee, maar wil eerst nagaan of het Openbaar Ministerie, de politie en de burgemeesters er op zitten te wachten.

Bron: beveiligingsnieuws.nl

Beveiliging, Beveiligingsnieuws, Nieuws, NVG
Menu